svenska english

Läs även

Nyttiga länkar

Kursprogram

Utbildning - kurser

Kurser som sparar mycket mer än vad de kostar

På senare år har vi alla fått lära oss att en pytteliten temperaturskillnad kan få enorma konsekvenser. Den globala temperaturen har stigit med några tiondels grader. Mer krävdes inte för att polarisarna skulle börja smälta och, mer närliggande för oss svenskar, göra golfbanorna spelbara på nyårsafton.

Det här visar också betydelsen av precision i temperaturmätningen. Uppvärmningen är så liten att den skulle försvinna i normala mätfel inom industrin. Det visar i blixtbelysning hur viktigt det är att veta hur och vad man mäter och kunna värdera resultaten på ett korrekt sätt.

Pentronics kurser gör dig bättre på att mäta temperatur och värdera resultaten. Det är kunskaper som kan omsättas i minskade mätfel på hela grader, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre kvalitet, färre fel och sänkta kostnader i din verksamhet.

Utbildning i temperaturmätning är många gånger en lönsammare investering än nya mätinstrument. Och när det är dags att investera
har du kunskaper att göra klokare inköp. Därför vågar vi lova att kursen hos Pentronic sparar mångfalt mer än kostnaden.

Företagsförlagd kurs 

Är ditt mätproblem en intern angelägenhet, har du svårt att vara borta från jobbet eller behöver flera utbildas på samma gång?

Lösningen är en företagsförlagd utbildning. Pentronic kan genomföra både den reguljära utbildningen på plats hos dig eller skräddarsy en kurs. Vi har lång erfarenhet av båda typerna, i små och stora grupper.

Utbildningsmaterialet är företagets utrustning och process, om så önskas med kompletteringar från Pentronic. Resultatet blir nya kunskaper som direkt kan tillämpas i den egna verksamheten. Pentronic har genom åren genomfört utbildningar hos många välkända företag.  

Hans -har -kurs W 250px

En kurs på ditt företag gör att vi fokuserar på just dina frågor. Med andra ord skräddarsys kursen för företagets och avdelningens behov.

ST1 - Spårbar temperaturmätning 1

Originalkursen hos Pentronic

Den första gick 1991 och har med åren anpassats för att motsvara dagens kunskapskrav. Företag och myndigheter ser den idag som ett körkort för mätande personal.

Kursen börjar med en genomgång av olika mätmetoder, fortsätter med praktiska laborationer i kalibrering och källor till mätfel för att sammanfattas i en analys av mätosäkerheten. Efter två dagar vet du var problemen sitter och hur noggrant du egentligen mäter.

Inga formella grundkunskaper krävs. Däremot är det en stor fördel om du arbetar med mätning och har en verklighet att relatera till.

Innehåll

Utbildningen pågår i två dagar. Du har hela tiden tillgång till handledare och möjlighet att diskutera dina egna mätfrågor.
 • Naturlagar som styr givarinstallationer
 • Termoelement, egenskaper och felkällor
 • Resistanstermometrar (Pt100/1000), egenskaper och felkällor
 • Praktisk användning av IR-pyrometrar
 • Kalibreringsmetoder och kvalitetssäkring
 • Sju praktiska laborationsövningar
 • Spårbarhet och mätosäkerhet praktiskt tillämpad på tre av laborationerna.
 • Kursen avslutas med studiebesök i Pentronics ackrediterade kalibrerings-laboratorium och i givartillverkningen

Efter kursen

Som avslutning får du ett diplom, ett bevis på din nyvunna kompetens och en merit i ditt arbete. I kursavgiften ingår omfattande dokumentation som också fungerar som ett uppslagsverk i temperaturmätning och kalibrering. Du får mätosäkerhetsprotokollen direkt efter kursen via e-post och kan därmed börja analysera egna mätningar.

Plats och tid

Västerviks Stadshotell (rumsbokning genom Pentronic). Kursen börjar 09.00 dag ett och slutar senast 16.00 dag två.

Antal deltagare

Högst 14 deltagare per kurs för att alla ska få utbyte av de praktiska avsnitten. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda annan tidpunkt om antalet deltagare understiger åtta.

Kursavgift

12 600 kronor exkl. moms. Omfattande dokumentation och måltider ingår.

Frågor

Om innehåll: Michael Steiner eller Jonas Bertilsson.
Om bokning: Camilla Gustafsson.
Alla nås via telefon 0490-25 85 00.

ST1-lab2

ST1-lab4

ST1-lab 7-3komb

De tre bilderna ovan visar en laboration där eleven handgripligen inser vad som händer då förutsättningarna för 2-, 3- och 4-tråds-koppling av Pt100-givare inte följs.

ST1-funderingar

 Laborationerna i kursen ST1 hålls i en kurslokal på Västerviks stadshotell, en miljö som temperaturmässigt motsvarar normal industristandard. Utrustningarna vi använder är också flyttbara.

ST2 - Spårbar temperaturmätning 2

Fortsättningskurs

Det svåraste av alla pedagogiska problem kallas utbildningsparadoxen. Vi vet inte vilka kunskaper som vi behöver. Därför finns ett mått av sanning i ett utslitet skämt från högskolevärlden: Fortfarande förvirrad, men på en högre nivå.

Den första kursen hos Pentronic ger inte bara kunskaper. Du blir också medveten om att du behöver lära dig mer. ST2 skapades för att ta hand om följdfrågorna. Den pågår i tre dagar och styrs delvis av deltagarnas önskemål. En dag viks åt det ackrediterade kalibreringslaboratoriet som stängs för övrig verksamhet. Tid finns avsatt för diskussioner om dina mätproblem, i gruppen eller enskilt med kursledningen.

Innehåll

Innehållet styrs delvis av deltagarnas önskemål, men följande är fasta punkter:
 • Värmeöverföring med exempel
 • Fördjupning om resistanstermometrar och instrument
 • Mer om termoelement med praktikfall
 • Hela spårbarhetskedjan, från fixpunkt till mätning i fält, förverkligas med laborationer i Pentronics ackrediterade laboratorium
 • Mätning med och kalibrering av IR-strålnings-pyrometer
 • Bakgrund till och beräkning av mätosäkerhet enligt GUM-metoden

Plats och tid

Basen är Västerviks Stadshotell (rumsbokning genom Pentronic) med en dag på Pentronics ackrediterade kalibreringslaboratorium. Dag ett startar 09.00 och avslutningen är senast 16.00 på tredje dagen.

Antal deltagare

Högst 12 per kurs för att alla ska få behållning av de praktiska avsnitten. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda annan tidpunkt om antalet deltagare understiger åtta.

Kursavgift

15 600 kronor exkl. moms. Omfattande dokumentation och måltider ingår.

Frågor

Om innehåll: Michael Steiner eller Jonas Bertilsson.
Om bokning: Camilla Gustafsson.
Alla nås via telefon 0490-25 85 00.

ST2-lab3

ST2-lab6

ST2-lab2

Bilder från en ST2-kurs vars laborationsdag tillbringas i Pentronics ackrediterade laboratorium som då stängs för ordinarie
verksamhet.

Vårt kurs-team

Kursen Spårbar Temperaturmätning 1 är
en riktig långkörare. Den viktigaste förklaringen är att kurserna drivs och utvecklas av en samman-svetsad grupp, som till vardags arbetar med kundfrågor
hos Pentronic.

Genom våra kundkontakter får vi en bild av vad som efterfrågas i branschen. Det ackrediterade kalibreringslaboratoriet håller oss uppdaterade med egna rön och nya metoder och standarder.

Camilla _Gustafsson

Camilla Gustafsson

Administrerar kurserna från början till slut. Hon tar emot anmälningarna, bevakar ”reservlistor”, svarar på frågor, tar emot kursdeltagarna inför studiebesöken samt sörjer för att kursdoku-
mentationen är av senaste version. Camilla har själv gått kursen ST1.

Michael_Steiner.jpg

Michael Steiner

Försäljningsingenjör med förflutet på Pentronics ackrediterade kalibrerings-laboratorium sedan 1994, där han under en period ansvarade för kalibrering av IR-pyrometrar. Arbetar idag med att lösa mät-tekniska problem.

Jonas_Bertilsson.jpg

Jonas Bertilsson

Började hos Pentronic 1990 i det ackrediterade kalibrerings-laboratoriet för temperatur. Arbetar idag som försäljnings-ingenjör. Arbetar nära Pentronics kunder och deltar i utvecklingen av kund-specifika temperaturgivare.