svenska english

Temperaturgivare

11-00307

 • Termoelement Kanylgivare
 • Konstruktion
  Trådtermoelement i skyddsrör med spets utformad som en kanyl.

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning i livsmedel.

  Max. temperatur
  Mätdel: 260 °C
 • Pentronic 11-00307 Sv.pdf
Termoelement
Kanylgivare
Termoelement Kanylgivare
Visa artiklar

6101000

 • Termoelement Trådform
 • Konstruktion
  Trådtermoelement med exponerad mätspets.

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning av gas och luft. Kan även
  tejpas fast för att mäta yttemperatur.
  Den exponerade mätpunkten ger mycket snabb
  svarstid
 • Pentronic 6101000 Sv.pdf
Termoelement Trådform
Termoelement Trådform
Visa artiklar

7874000 & 7870000

 • Pt100-givare Hygienisk givare med Tri-Clamp-fläns
 • Pt100-element monterat i skyddsrör med Tri-Clamp-fläns (TC). Utbytbar insats.

  Exempel på användningsområde
  Där man önskar en hygienisk anslutning, tex inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

  Max. temperatur
  Mätdel: 200 °C
 • Pentronic 7874000&7870000 Sv.pdf
Pt100-givare
Hygienisk givare med Tri-Clamp-fläns
Pt100-givare Hygienisk givare med Tri-Clamp-fläns
Visa artiklar

7906000

 • Pt100-givare Yttemperaturgivare med flera radier
 • Pt100-element monterat i mässingkropp med en plan anläggningsyta och tre anläggningsytor med radier.

  Exempel på användningsområde
  Yttemperaturmätning på plana ytor eller rör.

  Max. temperatur
  Mätdel: 150 °C
  Kabel: 200 °C
 • Pentronic 7906000 Sv.pdf
Pt100-givare
Yttemperaturgivare med flera radier
Pt100-givare Yttemperaturgivare med flera radier
Visa artiklar

7919000

 • Pt100-givare Livsmedelsgivare
 • Konstruktion
  Pt100-element monterat i skyddsrör med kanylformad spets. Tätning med silkon och silkonslang.

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning av livsmedel, tex vid rökningsprocess.

  Max. temperatur
  Mätdel: 200 °C
  Kabel: 200 °C
 • Pentronic 7919000 Sv.pdf
Pt100-givare
Livsmedelsgivare
Pt100-givare Livsmedelsgivare
Visa artiklar

7960000

 • Pt100-givare Hygienisk givare för säte eller ficka
 • Pt100-element monterat i skyddsrör.
  Monteras mot säte eller i skyddsficka.
  Tätningen mellan givare och säte är
  hygieniskt utformad.

  Temperaturmätning i rör med hygienkrav,
  tex inom livsmedelsindustrin.

  Max. temperatur
  Mätdel: 200 °C

  Mätdel
  Mätelement: Pt100 element, klass A (IEC60751)
  Skyddsrör: 1.4404

  Processanslutning
  G1/8” för montering mot säte 9025001 eller skyddsficka 9026010. • Pentronic 7960000 Sv.pdf
Pt100-givare
Hygienisk givare för säte eller ficka
Pt100-givare Hygienisk givare för säte eller ficka
Visa artiklar

7913101 & 7914101

 • Pt100-givare Hygienisk givare för säte eller ficka
 • Pt100-element monterat i skyddsrör. Monteras mot säte eller i skyddsficka. Tätningen mellan givare och säte är hygieniskt utformad.

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning i rör med hygienkrav, tex inom livsmedelsindustrin.

  Max. temperatur
  Mätdel: 200 °C
  Kabel: 80 °C
 • Pentronic 7913101&7914101 Sv.pdf
Pt100-givare
Hygienisk givare för säte eller ficka
Pt100-givare Hygienisk givare för säte eller ficka
Visa artiklar

7932000

 • Pt100-givare enligt "DIN form B", kort hals och kopplingshuvud.
 • Konstruktion
  Yttre skyddsrör med hals och processgänga. Utbytbar insats.

  Exempel på användningsområde,
  Temperaturmätning av gas och vätska inom processindustrin. Halslängden anpassad till oisolerade rör.

  Max. temperatur
  Se datablad
 • Pentronic 7932000 Sv.pdf
Pt100-givare enligt
Pt100-givare enligt "DIN form B", kort hals och kopplingshuvud.
Visa artiklar

7911000

 • Pt100-givare Ø2.5 mm, processgänga och kopplingshuvud
 • Pt100-element monterat i skyddsrör

  Exempel på användningsområde
  Temperaturmätning av gas och vätska inom processindustrin. Används när kort svarstid krävs och/eller vid små rördimensioner.

  Max. temperatur
  Mätdel: 250 °C
 • Pentronic 7911000 Sv.pdf
Pt100-givare
Ø2.5 mm, processgänga 
och kopplingshuvud
Pt100-givare Ø2.5 mm, processgänga och kopplingshuvud
Visa artiklar